Appears@Amsterdam

Appaers@Amsterdam Skinny Bridge Photo: Taco Anema
Appaers@Amsterdam Skinny Bridge Photo: Taco Anema
Appaers@Amsterdam Skinny Bridge Photo: Taco Anema
Appaers@Amsterdam Skinny Bridge Photo: Taco Anema
Appaers@Amsterdam by Titia Ex
Appaers@Amsterdam by Titia Ex
Appaers@Amsterdam Skinny Bridge Photo: Taco Anema
Appaers@Amsterdam Skinny Bridge Photo: Taco Anema
Appaers@Amsterdam Skinny Bridge Photo: Taco Anema
Appaers@Amsterdam Skinny Bridge Photo: Taco Anema
Appaers@Amsterdam Photo: Lemmers / Alamy Stock
Appaers@Amsterdam Photo: Lemmers / Alamy Stock
Appears@Amsterdam

Appears@Amsterdam

Specs: Object is the Magere Brug - a bridge over the river de Amstel in Amsterdam - with a length of 48,85 meters, flexible panels of mirrors of variable sizes cover the bridge, including existing bridge bulbs. Light: Natural & evening light from the surrounding of the bridge.


Enigmatic reflection Magere Brug / Skinny Bridge
The work Appears@Amsterdam is an enigma. During the day the world famous Magere Brug (Skinny Bridge) appears to dissolve into the light. The reflective, curving foil warps the surrounding world. The robust wooden bascule bridge seems to have become elastic, just like the surroundings, which shrink and swell as if in a dream. When darkness falls the Skinny Bridge provides an even more mysterious spectacle. Then, like a chameleon, the bridge merges into its surroundings. The dancing reflections of streetlight, headlights and neon signs melt into a waterfall of light. The bridge seems to lose its substance, but this is deceptive. An optical illusion, drawing attention to our sight's limitations.


As a resident of Amsterdam, Titia Ex is familiar with the moving reflections of this water-rich city, where nothing is what it seems. It is no coincidence that she produces Appears@Amsterdam in a city of painters and optical illusions. In a city where the reflective water sets the world upside down and robs it of its substance. Ex adds a second mirror that reflects and fragments the reflection into a dizzying kaleidoscopic image.


Text: Anne Berk - Art critic, curator, sculpture network correspondent


Raadselachtige bespiegeling Magere Brug

Appears@Amsterdam heeft iets raadselachtigs. Overdag lijkt de Magere Brug op te lossen in het licht. Het spiegelende, welvende folie vervormt de omringende wereld. De stoere houten klapbrug lijkt elastisch geworden, evenals de omgeving, die krimpt en uitdijt als in een droom.
Zodra het donker wordt biedt de Magere Brug een nog geheimzinniger schouwspel. Dan gaat de brug als een kameleon op in zijn omgeving. De dansende reflecties van straatlantaarns, koplampen en lichtreclames vervloeien tot een waterval van licht. De brug lijkt zijn materialiteit te verliezen, maar dat is schijn.
Als Amsterdammer is Titia Ex vertrouwd met de bewegelijke reflecties van deze waterdooraderde stad, waar niets is wat het lijkt. Het is geen toeval dat ze Appears@Amsterdam realiseerde in deze stad van schilders en optische illusies. In Amsterdam, waar het spiegelende water de wereld op zijn kop zet en van haar materialiteit berooft, voegt Ex een tweede spiegel toe, die de spiegeling weerspiegelt en fragmenteert tot een duizelingwekkend caleidoscopisch beeld.


Tekst: Anne Berk - Kunstrecensent, curator, correspondent sculpture network