Juicy Lights

Juicy Lights by Titia Ex.  Photo: Hans Peter Föllmi
Juicy Lights by Titia Ex. Photo: Hans Peter Föllmi
Juicy Lights by Titia Ex.
Juicy Lights by Titia Ex.
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex
Juicy Lights by Titia Ex.  Photo: Hans Peter Föllmi
Juicy Lights by Titia Ex. Photo: Hans Peter Föllmi
KunstUur Lucas de Man

Juicy Lights

Specs: Work in progress, permanent interactive light installation, 300 meters long, 6 stainless objects, 2.5 meter H. realization 2017. Client: Public Art Amsterdam-West, in collaboration with City of Amsterdam, residents and entrepreneurs.


Juicy Lights, reflective grapes hang over the full length of the market street in Amsterdam. At daytime they reflect the market, in the evening the work offers a poetic spectacle. The juicy light drips on the street.


Sensory curiosity

Titia Ex is a visual artist who executes her work in light. She employs it sculpturally in three-dimensional situations. Her work always starts with a plan as regards content. The work ‘Juicy Light’ in the Ten Katestraat in Amsterdam, mainly known for the daily market held there, is executed no differently from any of her other art works. Most of her sculptures are made on location in either urban or rural areas. Each situation for which she is asked to make a visual proposal, poses a specific question that she explores in depth and for which she provides possible answers. Her answers are often in the form of a concrete opportunity via the light sculptures to engage with the location differently from the way you are used to. She creates a perception and an experience. In this she shows a great sense of aesthetics. With her sculptures Titia Ex is searching for a designed form of beauty. She especially stimulates sensory curiosity. She consequently never does anything obvious.


Her work ‘Dolmen Light’ in the Hondsrug Tunnel in Emmen for example is a dynamic light sculpture that keeps pace with the traffic. For dark tunnels those responsible for traffic safety often look for solutions in the form of static light sources. But fixed points of light do not provide the best sense of security. The inclusion of movement and rhythm, however, and having the light keep pace with the road users, removes these vague fears.


‘Juicy Light’ is also an active light sculpture that seeks contact with people walking through the street. Her bunches of grapes hanging above the street drip drops of light onto the people walking underneath. They set the sculptural light sources in motion. Not only do the grape bunches change their light colour, the hanging sculptures also project light onto the street. She is hereby referring to the grapes becoming ripe, the sunlight that the grapes absorb, which makes them juicier and sweeter. The perception of this series of sculptures is more than a visual experience. It also appeals to other sensory functions. The bunch of grapes symbolizes life's natural resources as expressed in the poem ‘De Schepping’ (The Creation) by pastor and poet J.J.L. ten Kate, after whom the street is named. And the things you see as a light sculpture above the street are also on the Ten Kate Market stalls six days a week as fresh fruit.


Alex de Vries


Alex de Vries (1957) writes about artists, puts together exhibitions and advises on art and culture. Among other places he regularly publishes in the online art magazine Mister Motley.


Zintuiglijke nieuwsgierigheid

Beeldend kunstenaar Titia Ex werkt met licht. Ze voert haar werk sculpturaal uit in ruimtelijke situaties. Niet technologie, maar een inhoudelijk voornemen is altijd haar beginpunt. Zo is zij ook te werk gegaan voor Juicy Lights (sappig lichten) in de Ten Katestraat in Amsterdam, vooral bekend van de dagelijkse markt die er wordt gehouden.


De meeste van Ex’ beelden worden op uitnodiging op specifieke locaties gerealiseerd, in zowel stedelijke als landschappelijke gebieden. Iedere situatie stelt een specifieke vraag die de kunstenaar uitdiept en van mogelijke antwoorden voorziet. Haar antwoorden bieden een concrete mogelijkheid om de locatie via lichtsculpturen op een andere manier te ondergaan. Ze veroorzaakt een beleving en legt daarbij een groot gevoel voor esthetiek aan de dag. Titia Ex zoekt met haar beelden naar een handschriftelijke vorm van schoonheid. Ze prikkelt vooral de zintuigelijke nieuwsgierigheid. In feite doet ze daardoor nooit iets voor de hand liggends.


Haar werk Dolmen Light bijvoorbeeld in de Hondsrug Tunnel in Emmen is een dynamische lichtsculptuur die gelijke tred houdt met het verkeer. Voor donkere tunnels worden in het kader van verkeersveiligheid vaak statische lichtbronnen toegepast. Vaste lichtpunten dragen echter niet optimaal bij aan een gevoel van veiligheid. Juist door beweging en ritmiek op te nemen, door het licht met de verkeersdeelnemers gelijke tred te laten houden, worden onbestemde angsten weggenomen.


Ook Juicy Light is een beweeglijke lichtsculptuur die contact zoekt met de wandelaar in de straat. Boven de straat hangende druiventrossen lekken druppels licht op de mensen die er onderdoor lopen. De passanten zetten de sculpturale lichtbronnen in beweging. Niet alleen verandert de lichtkleur van de druiventrossen, ook projecteren de hangende sculpturen licht op de straat. Daarmee refereert Ex aan het rijpen van de druiven, het zonlicht dat door de vruchten wordt opgenomen, waardoor ze sappiger en zoeter worden.


De beleving van deze serie sculpturen is meer dan een visuele ervaring. Juicy Lights spreekt ook andere zintuigelijke functies aan. De druiventros is een symbool voor de natuurlijke rijkdom van het leven zoals uitgedrukt in het gedicht ‘De Schepping’ van dominee/dichter J.J.L. ten Kate, de naamgever van de straat. En wat je boven de straat als lichtsculptuur ziet, ligt ook zes dagen per week als vers fruit op de kramen van de Ten Kate markt.


Alex de Vries (1957) schrijft over kunstenaars, maakt tentoonstellingen en adviseert in de kunst en cultuur. Hij publiceert onder meer regelmatig in het online kunsttijdschrift Mister Motley.


Do you like to stay informed, please connect with Titia Ex on LinkedIn or email Studio Titia Ex