Lightfall

Lightfall by Titia Ex
Lightfall by Titia Ex
Lightfall by Titia Ex
Lightfall by Titia Ex
Lightfall by Titia Ex
Lightfall by Titia Ex
Lightfall by Titia Ex
Lightfall by Titia Ex
Lightfall by Titia Ex
Ships Carpenter Yard Admiralty Amsterdam 1655
Ships Carpenter Yard Admiralty Amsterdam 1655
Lightfall Titia Ex
Lightfall Titia Ex

Lightfall

Specs: Rainwater drain 9.50 meters, LED, rainwater, light animation ± 6 minutes.
Location: 17th century exterior wall Wharf building Marineterrein next to the National Maritime Museum of Amsterdam.


The artwork Lightfall shows the close connection between Amsterdam's history, location and ecosystem through an interplay of light and water. An existing drainage pipe has been transformed into a functional semi-transparent rain water drain. The rhythmic lighting programme is based on various appearances of water and inspired by natural colours, such as algae green or evening red, which are characteristic of the immediate surroundings.


Around 1655, the shipyards of the Admiralty, today's Navy, emerged at this location. At the time, Amsterdam was the largest port in the world. The Marine Warehouse, now known as the National Maritime Museum, collected rainwater in the courtyard and supplied ships with supplies before they sailed out to all continents.


At the current Marineterrein, experiments are taking place on how to keep the city liveable for everyone and how to adapt to the changing world. Titia Ex's research into new possibilities for integrating light cycles in public spaces ties in with this. The project also invites reflection on how we can deal differently with art, sustainability and urban development.


Vallend Licht

Specs: Hemelwaterafvoer 9,50 meter, LED, regenwater, lichtanimatie ± 6 minuten.
Lokatie: 17e eeuwse Werfgebouw Marineterrein naast het Scheepvaartmuseum, Amsterdam.


Het kunstwerk Lightfall toont de nauwe verbondenheid tussen de geschiedenis, locatie en het ecosysteem van Amsterdam door middel van een samenspel van licht en water. Een bestaande afwateringspijp is getransformeerd tot een functionele semi-transparante hemelwaterafvoer. Het ritmische lichtprogramma is gebaseerd op diverse verschijningsvormen van water en geïnspireerd op natuurlijke kleuren, zoals algengroen of avondrood, die kenmerkend zijn voor de directe omgeving.


Rond 1655 ontstonden op deze locatie de werven van de Admiraliteit, de huidige Marine. Destijds was Amsterdam de grootste haven ter wereld. Het Zeemagazijn, nu bekend als het Scheepvaartmuseum, verzamelde regenwater op de binnenplaats en voorzag de schepen van voorraden voordat ze uitzeilden naar alle continenten.


Op het huidige Marineterrein wordt geëxperimenteerd hoe de stad leefbaar te houden voor iedereen en hoe ons aan te passen aan de veranderende wereld. Het onderzoek van Titia Ex naar nieuwe mogelijkheden voor het integreren van lichtcycli in de publieke ruimte sluit hierop aan. Het project nodigt ook uit tot reflectie over hoe we anders kunnen omgaan met kunst, duurzaamheid en stedelijke ontwikkeling.