Flower from the Universe

Flower from the Universe ACC Gwangju South Korea
Flower from the Universe ACC Gwangju South Korea
Flower from the Universe  by Titia Ex  Photo: Luuk Kramer
Flower from the Universe by Titia Ex Photo: Luuk Kramer
Children working together to make the Flower blue. Photo: Titia Ex
Children working together to make the Flower blue. Photo: Titia Ex
Flower Titia Ex Kunstkerk Museum Garden Dordrecht
Flower Titia Ex Kunstkerk Museum Garden Dordrecht
Flower from the Universe  by Titia Ex  Photo: Luuk Kramer
Flower from the Universe by Titia Ex Photo: Luuk Kramer
Flower from the Universe Kinetica London  Photo: Titia Ex
Flower from the Universe Kinetica London Photo: Titia Ex
Flower from the Universe  by Titia Ex  Photo: Luuk Kramer
Flower from the Universe by Titia Ex Photo: Luuk Kramer
Light Art - Titia Ex | Deutsche Welle Euromaxx

Flower from the Universe

Specs: Interactive light installation, diameter 4.50 meter, water or mirror floor 5 meter, height variable, 7 sensors, polyester heart, 123 independently switching led light sources, 6 pre-programmed light programs, stainless steel frame.


Flower from the Universe is an interactive light flower that appears to float above the surface. Through sensors, the flower senses the colors of its visitors and mixes them with those of other visitors via its petals. This makes it possible for the installation to change to any color through collaboration, creating a dynamic and interactive experience.
The heart of the installation is modelled after a neuron, a human nerve cell. It receives sensory stimuli and transmits them to our body via impulses. As a result, the flower and the audience become intertwined, resulting in a symbiosis between the artwork and its visitors.


The starting point of Flower from the Universe is the reciprocal relationship between people and plants. This relationship implies that both humans and plants support each other and depend on each other for their survival and well-being.
Plants play a crucial role in supporting life on earth by using various resources such as light, atmosphere and their environment. Through photosynthesis, which uses sunlight to produce nutrients and energy, plants feed themselves and produce oxygen and food for humans. Plants also bloom as beautifully as possible to attract visitors for reproduction, which is essential for their survival.


On the other hand, humans depend on plants for survival. Humans contribute to the spread and care of plants by building gardens, protecting forests and distributing seeds. In addition, people provide a suitable environment for plants through agricultural practices and environmental management.


These interactions create a symbiotic relationship in which both humans and plants support and depend on each other. Flower from the Universe symbolizes and reinforces this reciprocal relationship by actively involving visitors in changing the plant, highlighting the interdependence and cooperation between humans and nature.


The interactive installation travels around the world and has been seen in such places as: London, Brussels, Frankfurt, Jerusalem, Gwanju, if you are interested, please contact us.


Bloem uit het Universum

Flower from the Universe is een interactieve lichtbloem die boven de oppervlakte lijkt te zweven. Via sensoren registreert de bloem de kleuren van haar bezoekers en mengt deze via de bloembladen met die van andere bezoekers. Dit maakt het mogelijk om de installatie in elke gewenste kleur te veranderen door samenwerking, wat een dynamische en interactieve beleving creëert.
Het hart van de installatie is gemodelleerd naar een neuron, een menselijke zenuwcel. Deze ontvangt zintuiglijke prikkels en geeft deze via impulsen door aan ons lichaam. Hierdoor raken de bloem en het publiek met elkaar verstrengeld, wat resulteert in een symbiose tussen het kunstwerk en haar bezoekers.


Het uitgangspunt van Flower from the Universe is de wederkerige relatie tussen mensen en planten. Deze relatie houdt in dat zowel mensen als planten elkaar ondersteunen en van elkaar afhankelijk zijn voor hun overleving en welzijn.


Planten spelen een cruciale rol in het ondersteunen van het leven op aarde door gebruik te maken van verschillende hulpbronnen zoals licht, atmosfeer en hun omgeving. Via fotosynthese, waarbij zonlicht wordt gebruikt om voedingsstoffen en energie te produceren, voeden planten zichzelf en maken ze zuurstof en voedsel aan voor de mens. Planten bloeien ook zo mooi mogelijk om bezoekers aan te trekken voor hun reproductie, wat essentieel is voor hun voortbestaan.


Aan de andere kant zijn mensen afhankelijk van planten voor hun overleving. Mensen dragen bij aan de verspreiding en verzorging van planten door tuinen aan te leggen, bossen te beschermen en zaden te verspreiden. Daarnaast zorgen mensen voor een geschikte omgeving voor planten door middel van landbouwpraktijken en milieubeheer.


Door deze interacties ontstaat er een symbiotische relatie waarin zowel mens als plant elkaar ondersteunen en van elkaar afhankelijk zijn. Flower from the Universe symboliseert en versterkt deze wederkerige relatie door bezoekers actief te betrekken bij het veranderen van de installatie, wat de onderlinge afhankelijkheid en samenwerking tussen mens en natuur benadrukt.