Awakening of Mary

Awakening of Mary by Titia Ex
Awakening of Mary by Titia Ex
Awakening of Mary by Titia Ex
Awakening of Mary by Titia Ex
Awakening of Mary by Titia Ex
Awakening of Mary by Titia Ex
Awakening of Mary by Titia Ex
Awakening of Mary by Titia Ex
Awakening of Mary by Titia Ex Photo: Max Kneefsel
Awakening of Mary by Titia Ex Photo: Max Kneefsel
Urban Skin GLOW  Photo: Bart van Overbeeke
Urban Skin GLOW Photo: Bart van Overbeeke
Awakening of Mary by Titia Ex Brussels
Awakening of Mary by Titia Ex Brussels

Awakening of Mary

Specifications: 10-minute video loop composed of 8/9 clips (4K camera) per model (10), various locations. In collaboration with the Dutch Chamber Choir and with funding from the AFK.


The Awakening of Mary is a light sculpture that brings Mary, both mother and virgin, to life. Ten contemporary women, ranging in age from 21 to 73 and from diverse ethnic backgrounds, embody this universal woman, full of purity, earthiness and inspiration.


In the video loop, composed of eight to nine clips, the women are shown in their nakedness. Their heads are chastely covered with fragments and close-ups of their own skin, such as their wrists, fingers or necks. The robe, the skin, with which they engage in a dialogue with their surroundings, acts as a veil that makes them tangible and almost touchable.


As an archetype, Mary is deeply rooted in our spiritual heritage, our DNA and woven into our everyday existence, both material and immaterial. The 10 contemporary women representing her carry with them a legacy of meaning and imagery. The projection evokes a sense of connection, an intimate moment for the audience, where purity, soul and respect for the body merge, where the spiritual and sensory worlds meet.


The Awakening of Mary was created in collaboration with the Dutch Chamber Orchestra and is made possible by AFK Culture grants.


With the Nederlands Kamerkoor recording of Monteverdi's Marian Vespers of 1610


De Maria Ontslaping

De Awakening of Mary is een lichtsculptuur die Maria, zowel moeder als maagd, tot leven brengt. Tien hedendaagse vrouwen, variërend in leeftijd 21 tot 73 jaar oud en afkomstig uit diverse etnische achtergronden, belichamen deze universele vrouw, vol puurheid, aardsheid en bezieling.


In de videoloop, opgebouwd uit 8 tot 9 clips, worden de vrouwen in hun naaktheid getoond. Hun hoofden zijn kuis bedekt met fragmenten en close-ups van hun eigen huid, zoals hun pols, vingers of nek. Het gewaad, de huid, waarmee ze een dialoog met hun omgeving aangaan, fungeert als een sluier die hen tastbaar en bijna aanraakbaar maakt.


Maria, als archetype, is diepgeworteld in ons spirituele erfgoed, ons DNA en verweven van ons dagelijks bestaan, zowel materieel als immaterieel. De 10 hedendaagse vrouwen die haar vertegenwoordigen, dragen een erfenis van betekenis en beelden met zich mee. De projectie roept een gevoel van verbondenheid op, een intiem moment voor het publiek, waar zuiverheid, ziel en respect voor het lichaam samensmelten, waar de geestelijke en zintuiglijke werelden elkaar ontmoeten.


The Awakening of Mary is met de opname van Monteverdi's Mariavespers uit 1610 door het Nederlands Kamerkoor.


Specificaties: Videoloop van 10 minuten, opgebouwd uit 8/9 clips (4K camera) per model (10). In samenwerking met het Nederlandse Kamerkoor en met financiering van de AFK