Dolmen Light Tunnel

Dolmen Light by Titia Ex  Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex  Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex  Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex   Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex   Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex  Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex  Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light by Titia Ex Photo: Theo Berends Photography
Dolmen Light

Dolmen Light

Specs: Comprising: two traffic tunnels, each 235 meters long, LED programmed in time, color, either horizontal of vertical.


The town of Emmen, located on the Hondsrug in the province of Drenthe, has a rich history dating back to about 5,500 years ago, when it was an important centre of the Funnel Beaker culture. The soil, composed of sand, loam and imposing boulders, brought from southern Scandinavia by glaciers during the Ice Age, served as building material for the famous Hunebedden.


Dolmen Light inspired by the 'Gold of Drenthe', refers to the essential role these Hunebedden play for Emmen and the surrounding areas. The light in the tunnel symbolises the organic space between the stones; from the outside they look like black holes, but once inside you can see the light sparkling and twinkling between the boulders. The dark contours inside the tunnel are the massive boulders, while the tunnel walls represent the base of the Hondsrug. This light installation reflects the past and connects it to the present using cutting-edge technology: a passage in time.


The lighting programme in the tunnel is tuned to the speed of cars, typically around 50 kilometres per hour. When entering the tunnel, a pre-programmed palette of colours gradually changes to a different palette, with no starting and ending points being the same. This was pre-tested in a stimulator at TU Delft i.c.w. RUG in Groningen. It involves an innovative approach to the question of why people experience fear in tunnels. This original approach resulted in several international awards.


"The work Dolmen Light in the Hondsrug Tunnel in Emmen is a dynamic light sculpture that keeps pace with traffic. For dark tunnels, static light sources are often used in the context of road safety. However, fixed light points do not optimally contribute to a feeling of safety. It is precisely by incorporating movement and rhythm, by making the light synchronous with traffic participants, that undefined fears are dispelled." - Alex de Vries


Client: municipality of Emmen
In collaboration with the municipality of Emmen, Royal BAM Group, Pree-e-rf-tech, Philips Lighting/ Signify.


Dolmen Light

Specs: Twee verkeerstunnels, elk 235 meter lang, LED, geprogrammeerde lichtanimatie.


De stad Emmen, gelegen op de Hondsrug in de provincie Drenthe, kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot ongeveer 5500 jaar geleden, toen het een belangrijk centrum was van de Trechterbekercultuur. De bodem, samengesteld uit zand, leem en imposante rotsblokken, die tijdens de ijstijd door gletsjers uit Zuid-Scandinavië werden meegevoerd, diende als bouwmateriaal voor de beroemde Hunebedden.


Dolmen Light geïnspireerd door het 'Goud van Drenthe', verwijst naar de essentiële rol die deze Hunebedden spelen voor Emmen en de omliggende gebieden. Het licht in de tunnel symboliseert de organische ruimte tussen de stenen; van buiten lijken het zwarte gaten, maar eenmaal binnen zie je het licht sprankelen en twinkelen tussen de keien door. De donkere contouren binnen de tunnel zijn de massieve keien, terwijl de tunnelwanden de basis van de Hondsrug representeren. Deze lichtinstallatie weerspiegelt het verleden en verbindt het met het heden door gebruik te maken van geavanceerde technologie: een passage in de tijd.


Het lichtprogramma in de tunnel is afgestemd op de snelheid van auto's, doorgaans ongeveer 50 kilometer per uur. Bij het binnen rijden van de tunnel verandert een vooraf geprogrammeerd palet van kleuren geleidelijk aan in een ander palet, waarbij geen begin- en eindpunt hetzelfde zijn. Dit is vooraf getest in een stimulator bij de TU Delft i.s.m. de RUG in Groningen. Het betreft een innovatieve benadering van de vraag waarom mensen angst ervaren in tunnels. Deze vernieuwende aanpak resulteerde in diverse internationale awards.


"Het werk Dolmen Light in de Hondsrug Tunnel in Emmen is een dynamische lichtsculptuur die gelijke tred houdt met het verkeer. Voor donkere tunnels worden vaak statische lichtbronnen gebruikt in het kader van verkeersveiligheid. Echter, vaste lichtpunten dragen niet optimaal bij aan een gevoel van veiligheid. Juist door beweging en ritmiek te integreren, door het licht synchroon te laten lopen met de verkeersdeelnemers, worden onbestemde angsten weggenomen." - Alex de Vries


Opdrachtgever: gemeente Emmen.
In samenwerking met de gemeente Emmen, Koninklijke BAM Groep, Pree-e-rf-tech, Philips Lighting/ Signify.


Do you like to stay informed, please connect with Titia Ex on LinkedIn or email Studio Titia Ex